BUFFET thiền 3 không 4 có
BUFFET thiền 3 không 4 có

Chúng ta đã bao giờ thật sự ăn
một bữa cơm!? Hay (trong lúc ăn
cơm vẫn phải bận rộn với những
toan tính công việc, bận nói
chuyện, bận nghe và trả lời tin
nhắn điện thoại,…tất cả những
thứ này đã đánh mất giá trị bữa ăn, đánh mất cuộc sống của chúng ta.

BUFFET thiền 3 không 4 có

Hãy thử một lần ăn cơm chỉ
thật sự là ăn cơm, thưởng thức
trọn vẹn hương vị thức ăn và
cảm nhận giá trị thực tại của
cuộc sống với BUFFET THIỀN 3 KHÔNG 4 CÓ tại Thiền
viện Tuệ Quang
.

3 KHÔNG:

1.Không nói chuyện

2.Không sử dụng điện thoại

3.Không tự ý mang về

4 CÓ:

1.Có nhiều thức ăn ngon

2.Có quyền chọn thức ăn mình thích

3.Có thời gian ăn thư thả

4.Có bị phạt nếu phạm quy