CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TẾT NHẤM DẦN 2022
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022

Ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu (31/01/2022)CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022

          7h00 – 16h00: Hoàn thiện công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần

          17h45: Khóa lễ buổi tối

          18h45: Họp mặt cuối năm

Mùng 1 tháng Giêng năm Nhâm Dần (01/02/2022)

          0h00: Đón giao thừa

                     Chúc tết phát lộc đầu năm

          6h00: Thắp hương lễ Phật đầu năm

          7h00: Phật tử viếng chùa lễ Phật (có phục vụ nước và trái cây)

          10h15: Cúng Phật

          10h45: Thọ trai

          17h45: Khóa lễ đầu năm

          22h00: Chỉ tịnh

Mùng 2 tháng Giêng năm Nhâm Dần (02/02/2022)

          3h30: Thức chúng

          3h45: Tọa thiền

          6h00: Thắp hương lễ Phật đầu năm

          7h00: Phật tử viếng chùa lễ Phật (có phục vụ nước và trái cây)

          10h45: Thọ trai

          17h45: Khóa lễ buổi tối

          22h00: Chỉ tịnh

Mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần (03/02/2022)

          3h30: Thức chúng

          3h45: Tọa thiền

          6h00: Thắp hương lễ Phật

          8h00: Khóa lễ cầu an đầu năm

          9h00: Phật tử chúc tết quý Thầy

          9h30: Thiền trà – Mạn đàm về hình tượng con hổ trong văn hóa và tu tập

          10h45: Buffet đạo vị

          17h45: Khóa lễ buổi tối

          22h00: Chỉ tịnh

Mùng 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần (05/02/2022)

          Chư Tăng Thiền viện cùng Đạo tràng đi Thiền viện Thường Chiếu đảnh lễ Sư ông Tông chủ và Hòa thượng Trưởng ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm                                 

                                                                    THIỀN VIỆN TUỆ QUANG