CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU TRUYỀN THỐNG (02 – 04/09/2022)

>>Đến trang đăng ký khóa tu

Ngày 02/09/2022
(Nhằm 07/08/ Nhâm Dần)

GIỜTHỜI KHÓAHIỆU LỆNH
06h00Phật tử vân tập nhận phòng 
08h00Khai mạc, sinh hoạt nội quy 
08h30Thời kinh sáng (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
09h30Tọa thiền 
10h00Xả thiền + phụ hành đường3 tiếng chuông tại thiền đường
10h45Ăn trưa (Trai đường)3 tiếng bảng
11h25Kiết trai hồi hướng 
12h00Nghỉ trưa3 tiếng kẻng
13h00Thức chúng1 hồi 3 tiếng kẻng
13h30Nghe pháp (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
15h30Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
16h00Xả thiền3 tiếng chuông tại thiền đường
16h30Ăn chiều 
17h45Thời khóa sám hối3 tiếng kẻng
19h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
20h00Xả thiền + thiền hành1 hồi kẻng
20h40Mỗi phòng 1 nhóm, đánh giá lại 1 ngày tu học,
nhắc nhở những khiếm khuyết, ý kiến bổ sung của mọi người,…
 
21h30Chỉ tịnh3 tiếng kẻng

Ngày 03/09/2022
(Nhằm 08/08/ Nhâm Dần)

GIỜTHỜI KHÓAHIỆU LỆNH
03h30Thức chúng3 hồi ba tiếng kẻng
03h50Lạy Phật3 tiếng kẻng
04h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng chuông tại thiền đường
05h00Xả thiền + thiền hành3 tiếng chuông tại thiền đường
05h30Thiền trong sinh hoạt (Chuẩn bị thức ăn) 
06h00Ăn sáng3 tiếng bảng
07h00Thiền lao tác3 tiếng kẻng
08h00Xả thiền lao tác1 hồi kẻng
08h30Thời kinh sáng (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
09h30Tọa thiền 
10h00Xả thiền + phụ hành đường3 tiếng chuông tại thiền đường
10h45Ăn trưa (Trai đường)3 tiếng bảng
11h25Kiết trai hồi hướng 
12h00Nghỉ trưa3 tiếng kẻng
13h00Thức chúng1 hồi 3 tiếng kẻng
13h30Nghe pháp (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
15h30Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
16h00Xả thiền3 tiếng chuông tại thiền đường
16h30Ăn chiều 
17h45Thời khóa sám hối3 tiếng kẻng
19h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
20h00Xả thiền + thiền hành1 hồi kẻng
20h40Mỗi phòng 1 nhóm, đánh giá lại 1 ngày tu học,
nhắc nhở những khiếm khuyết, ý kiến bổ sung của mọi người,…
 
21h30Chỉ tịnh3 tiếng kẻng

Ngày 04/09/2022
(Nhằm 09/08/ Nhâm Dần)

GIỜTHỜI KHÓAHIỆU LỆNH
03h30Thức chúng3 hồi ba tiếng kẻng
03h50Lạy Phật3 tiếng kẻng
04h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng chuông tại thiền đường
05h00Xả thiền + thiền hành1 hồi kẻng
05h30Thiền trong sinh hoạt (chuẩn bị thức ăn) 
06h00Ăn sáng3 tiếng bảng
07h00Thiền lao tác3 tiếng kẻng
08h00Xả thiền lao tác1 hồi kẻng
08h30Thời kinh sáng (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
09h30Tọa thiền 
10h00Xả thiền + phụ hành đường3 tiếng chuông tại thiền đường
10h45Ăn trưa3 tiếng bảng
11h25Kiết trai hồi hướng 
12h00Nghỉ trưa3 tiếng kẻng
13h00Thức chúng1 hồi 3 tiếng kẻng
13h30Tọa thiền (Chánh điện lầu)3 tiếng kẻng
14h00Xả thiền3 tiếng chuông tại thiền đường
14h30Thiền trà + Bế mạc3 tiếng kẻng
16h00Tổng vệ sinh 
16h30Hoàn mãn

Chú ý:

  1. Đeo thẻ trong suốt khóa tu.
  2. Đem theo giấy tờ tùy thân, thuốc chuyên dụng và một số đồ dùng cá nhân cần thiết.
  3. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và thời khóa khóa tu.
  4. Không được sử dụng điện thoại trong giờ tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp, ăn cơm và chỉ tịnh.
  5. Ứng dụng phương châm CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI trong đi đứng, làm việc và giao tiếp.

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG