CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU TRUYỀN THỐNG (19 – 20/11/2022)

>>Đến trang đăng ký khóa tu

Thứ 7 – ngày 19/11/2022
(Nhằm 26/10/ Nhâm Dần)

GIỜTHỜI KHÓA
07h00 – 07h45Thầy Tri khách điểm danh và hướng dẫn Phật tử nhận phòng
08h00Khai mạc, sinh hoạt nội quy
08h30Thời kinh sáng (Chánh điện lầu)
09h30Tọa thiền
10h00Xả thiền + phụ hành đường
10h45Ăn trưa (Trai đường)
11h25Kiết trai hồi hướng
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
13h30Tọa thiền (Chánh điện lầu)
14h00Xả thiền
14h30Nghe pháp (Chánh điện lầu)
16h00Ăn chiều
17h45Thời khóa sám hối
19h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)
20h00Xả thiền + thiền hành
20h40Mỗi phòng 1 nhóm, đánh giá lại 1 ngày tu học,
nhắc nhở những khiếm khuyết, ý kiến bổ sung của mọi người,…
21h30Chỉ tịnh

Chủ nhật – ngày 20/11/2022
(Nhằm 27/10/ Nhâm Dần)

GIỜTHỜI KHÓA
03h30Thức chúng
03h50Lạy Phật
04h00Tọa thiền (Chánh điện lầu)
05h00Xả thiền + thiền hành
05h30Thiền trong sinh hoạt (chuẩn bị thức ăn)
06h00Ăn sáng
07h00Thiền lao tác
08h00Xả thiền lao tác
08h30Thời kinh sáng (Chánh điện lầu)
09h30Tọa thiền
10h00Xả thiền + phụ hành đường
10h45Ăn trưa
11h25Kiết trai hồi hướng
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
13h30Tọa thiền (Chánh điện lầu)
14h00Xả thiền
14h30Thiền trà + Bế mạc
16h00Tổng vệ sinh
16h30Hoàn mãn

Chú ý:

  1. Đeo thẻ trong suốt khóa tu.
  2. Đem theo giấy tờ tùy thân, thuốc chuyên dụng và một số đồ dùng cá nhân cần thiết.
  3. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và thời khóa khóa tu.
  4. Không được sử dụng điện thoại trong giờ tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp, ăn cơm và chỉ tịnh.
  5. Ứng dụng phương châm CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI trong đi đứng, làm việc và giao tiếp.

* Thời khóa (giờ nghe Pháp) có thể sẽ thay đổi và sẽ được thông báo chính thức trong khóa tu.

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG