Chương Trình Khóa Tu Truyền Thống

Chương trình Khóa Tu Truyền thống dịp lễ 30 tháng 4 (Khóa tu 4 ngày) thời gian từ 07h00 ngày 29/04/2023 đến 16h00 ngày 02/05/2023 như sau:

Ngày 1 – Thứ 7 ngày 29/04/2023 ——CHẬM—–
(Nhằm 10/03/ Quý Mão)

GIỜTHỜI KHÓA
07h00 – 07h45Phật tử vân tập nhận phòng
08h00Tổng vệ sinh trước khóa tu
08h45Sinh hoạt nội quy – Khai khóa
09h45Tọa thiền
10h15Xả thiền
10h45Ăn trưa
11h25Kiết trai
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
13h30Tọa thiền
14h00Xả thiền
14h30Nghe pháp
16h30Ăn chiều
17h45Thời khóa sám hối
19h00Tọa thiền
20h00Xả thiền + thiền hành (chánh điện)
20h40Sinh hoạt nhóm
21h30Chỉ tịnh

Ngày 2 – Chủ nhật ngày 30/04/2023 ——NHẸ—–
(Nhằm 11/03/ Quý Mão)

03h30Thức chúng
03h50Lạy Phật
04h00Tọa thiền
05h00Xả thiền + thiền hành (vườn dầu)
05h30Thiền trong sinh hoạt
06h00Ăn sáng
07h00Thiền lao tác
08h30Xả thiền lao tác
09h00Thời kinh sáng
09h45Tọa thiền
10h15Xả thiền
10h45Ăn trưa
11h25Kiết trai
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
13h30Tọa thiền
14h00Xả thiền
14h30Nghe pháp
16h30Ăn chiều
17h45Thời khóa sám hối
19h00Tọa thiền
20h00Xả thiền + thiền hành (chánh điện)
20h40Sinh hoạt nhóm
21h30Chỉ tịnh

Ngày 3 – Thứ 2 ngày 01/05/2023 —–MỈM CƯỜI (TỊNH KHẨU)—–
(Nhằm 12/03/ Quý Mão)

03h30Thức chúng
03h50Lạy Phật
04h00Tọa thiền
05h00Xả thiền + thiền hành (vườn dầu)
05h30Thiền trong sinh hoạt
06h00Ăn sáng
07h00Thiền lao tác
08h30Xả thiền lao tác
09h00Thời kinh sáng
09h45Tọa thiền
10h15Xả thiền
10h45Ăn trưa
11h25Kiết trai
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
13h30Tọa thiền
14h00Xả thiền
14h30Nghe pháp
16h30Ăn chiều
17h45Thời khóa sám hối
19h00Tọa thiền
20h00Xả thiền + thiền hành (chánh điện)
20h40Sinh hoạt nhóm
21h30Chỉ tịnh

Ngày 4 – Thứ 3 ngày 02/05/2023
(Nhằm 13/03/ Quý Mão)

03h30Thức chúng
03h50Lạy Phật
04h00Tọa thiền
05h00Xả thiền + thiền hành (vườn dầu)
05h30Thiền trong sinh hoạt
06h00Ăn sáng
07h00Thiền lao tác
08h30Xả thiền lao tác
09h00Thời kinh sáng
09h45Tọa thiền
10h15Xả thiền
10h45Ăn trưa
11h25Kiết trai
12h00Nghỉ trưa
13h00Thức chúng
14h00Thiền trà Tham vấn + Bế mạc
15h30Tổng vệ sinh
16h00Hoàn mãn

Chú ý:

  1. Đeo thẻ trong suốt khóa tu.
  2. Đem theo giấy tờ tùy thân, thuốc chuyên dụng và một số đồ dùng cá nhân cần thiết.
  3. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và thời khóa khóa tu.
  4. Không được sử dụng điện thoại trong giờ tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp, ăn cơm và chỉ tịnh.
  5. Ứng dụng phương châm CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI trong đi đứng, làm việc và giao tiếp.

Thiền viện Tuệ Quang