Chương trình tu học và Phật sự tháng 04 -2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 04 - 2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
02/04/2023
(12/02/Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Chính Pháp
LỄ QUY Y TAM BẢO – Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Tư
05/04/2023
(15/02/Quý Mão)
Buffet thiền
Chủ Nhật
09/04/2023
(19/02/QQuý MãoM)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Chủ Nhật
16/04/2023
(26/02/Quý Mão)
Thầy Minh Công
Thứ Năm
20/04/2023
(01/03/Quý Mão)
Buffet thiền
Chủ Nhật
23/04/2023
(04/03/Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Dịp nghỉ lễ 30/4
29/04-02/05/2023
(10-13/03/Quý Mão)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
(Khóa tu 4 ngày)
Đăng ký trước: >> Đến form đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 04 – 2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG