CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 05 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 05 - 2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Thứ Năm
04/05/2023
(15/03/QM)
Buffet thiền
Chủ  Nhật
07/05/2023
(18/03/QM)
Khóa tu một ngày Thiền Tập
Giáo thọ Thầy Tuệ Tu
Chủ Nhật
14/05/2023
(25/03/QM)
Khóa tu một ngày Thiền Tập
Giáo thọ Thầy Minh Tuệ – Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Bảy và Chủ Nhật
20-21/05/2023
(02-03/04/QM)
Buffet thiền Đại lễ Phật đản
Chủ Nhật
28/05/2023
(10/04/QM)
Lễ Phật đản Tuệ Quang Thiền Tự Đài Loan
Đạo tràng nghỉ sinh hoạt
Bảng CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 05 – 2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG