CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 07 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 07 - 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP
Thứ Tư
29/06/2022
(01/06/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
03/07/2022
(05/06/Nhâm Dần)
Cúng dường trường hạ Thiền viện Trúc lâm Chánh Thiện
Nghỉ sinh hoạt
Chủ Nhật
10/07/2022
(12/06/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Thứ Tư
13/07/2022
(15/06/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
17/07/2022
(19/06/Nhâm Dần)
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
Thiền viện Tuệ Quang và Chính Pháp
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Chính Pháp (dự kiến)
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
24/07/2022
(26/06/Nhâm Dần)
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
Thiền viện Chánh Giác, Thiền viện Sơn Thắng, Chùa Giác Thiên
Nghỉ sinh hoạt
Thứ Bảy & Chủ Nhật
30-31/07/2022
(02-03/07/Nhâm Dần)
ĐẠI LỄ VU LAN
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 07 – 2022

Thiền Viện Tuệ Quang