CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 07 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 07 - 2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
02/07/2023
(15/05/QM)
Buffet thiền
Đạo tràng nghỉ sinh hoạt
Chủ  Nhật
09/07/2023
(22/05/QM)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Chủ Nhật
16/07/2023
(29/05/QM)
Thượng tọa Thích Minh Lý Trụ trì chùa Phú Hưng
Thứ Ba
18/07/2023
(01/06/QM)
Buffet thiền
Chủ Nhật
23/07/2023
(06/06/QM)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
Thứ Bảy và Chủ Nhật
29-30/07/2023
(12-13/06/QM)
KHÓA TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Khóa tu 2 ngày từ 29-30/07/2023 )
>>Đến form đăng ký

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG