CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 08 – 09/2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 08 - 09/2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Thứ Ba
01/08/2023
(15/06/Quý Mão)
Buffet thiền
Chủ  Nhật
06/08/2023
(20/06/Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
———
LỄ QUY Y TAM BẢO
Chủ  Nhật
13/08/2023
(27/06/Quý Mão)
NGHỈ SINH HOẠT  
Đạo tràng đi cúng dường các trường hạ Miền Tây
Thứ tư
16/08/2023
(01/07/Quý Mão)
NGƯNG BUFFET THIỀN (chuyển sang lễ Vu Lan)
Chủ Nhật
20/08/2023
(05/07/Quý Mão)
ĐẠI LỄ VU LAN & BUFFET THIỀN
Chủ Nhật
27/08/2023
(12/07/Quý Mão)
ĐẠO TRÀNG NGHỈ SINH HOẠT
Thứ tư
30/08/2023
(15/07/Quý Mão)
KHÓA LỄ KỲ SIÊU & BUFFET THIỀN
Thứ Sáu – Thứ Hai
01-04/09/2023
(17-20/07/Quý Mão)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
(Khóa thiền 4 ngày)
>>Đến form đăng ký
Bảng CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 08 – 09/2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG