CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 09/2023

NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Thứ Sáu – Thứ Hai
01-04/09/2023
(17-20/07/Quý Mão)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
Chủ  Nhật
10/09/2023
(26/07/Quý Mão)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
———————————
TẶNG QUÀ BÀ CON KHÓ KHĂN
Thứ Sáu
15/09/2023
(01/08/Quý Mão)
BUFFET THIỀN
Chủ Nhật
17/09/2023
(03/08/Quý Mão)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
Giáo thọ: Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Bảy – Chủ Nhật
23-24/09/2023
(09-10/08/Quý Mão)
KHÓA TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Khóa thiền 2 ngày)
Đến form đăng ký
Thứ Sáu
29/09/2023
(15/08/Quý Mão)
BUFFET THIỀN
Bảng CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 09/2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG