CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 10 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 10 – 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
02/10/2022 (07/09/ Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Chính Pháp
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
09/10/2022 (14/09/ND)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Thứ Hai
10/10/2022 (15/09/ND)
Buffet thiền
Chủ Nhật
16/10/2022 (21/09/ND)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh (dự kiến)
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
23/10/2022 (28/09/ND)
Khóa tập huấn
SỐNG CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI
Thứ Ba
25/10/2022 (01/10/ND)
Buffet thiền
Thứ 7 & Chủ nhật
29-30/10/2022 (5-6/10/ND)
KHÓA TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG 03
Đăng ký trước: >>Đến form Đăng ký
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 10 – 2022

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG