CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 11-12/2023

NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  nhật
05/11/2023
(22/09 Quý Mão)
Thầy Minh Công Thiền viện Sơn Thắng
Chủ  nhật
12/11/2023
(29/09 Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp
Thứ hai
13/11/2023
(01/10 Quý Mão)
BUFFET THIỀN
Chủ nhật
19/11/2023
(07/10 Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Bảy – Chủ Nhật
25-26/11/2023
(13-14/10 Quý Mão)
KHÓA TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Khóa thiền 2 ngày)
Đến form đăng ký
Thứ hai
27/11/2023
(15/10 Quý Mão)
BUFFET THIỀN
Chủ Nhật
10/12/2023
(28/10/QM)
LỄ QUY Y TAM BẢO
Đến form đăng ký
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 11-12 năm 2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG