CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 11 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 11 – 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
06/11/2022 (13/10/Nhâm Dần)
Thầy Tuệ Tu
14h00 Lễ Quy y Tam bảo
Đến form đăng ký
Thứ Ba
08/11/2022 (15/10/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
13/11/2022 (20/10/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì
Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Bảy & Chủ Nhật
19 – 20/11/2022
(Nhằm ngày 26 – 27/10/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
Đăng ký trước: >> Đến form đăng ký
Thứ Năm
24/11/2022 (01/11/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
27/11/2022 (04/11/Nhâm Dần)
Nghỉ sinh hoạt
Bảng Chương trình tu học & Phật sự tháng 11 -2022