CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 06 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 06 - 2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Thứ Sáu
02/06/2023
(15/04/QM)
Buffet thiền
Chủ  Nhật
04/06/2023
(17/04/QM)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Chủ Nhật
11/06/2023
(24/04/QM)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
Chủ Nhật
18/06/2023
(01/05/QM)
Buffet thiền
Khóa tu Một ngày Thiền tập
Thượng tọa Thích Minh Đạo Thiền viện Sơn Thắng
Thứ Bảy và Chủ Nhật
24-25/06/2023
(07-08/05/QM)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
(Khóa tu 2 ngày từ 24-25/06/2023)
>>Đến form đăng ký

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG