CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 4/2024

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 4/2024
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
07/04/2024
(29/02 Giáp Thìn)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
– Pháp thoại: Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Hướng dẫn ngồi thiền cơ bản cho thiền sinh mới: Thầy TT Thiền viện Tuệ Quang:
—————
13h30: LỄ QUY Y TAM BẢO
Thứ Ba
09/04/2024
(01/03 Giáp Thìn)
BUFFET THIỀN
Chủ  Nhật
14/04/2024
(06/03 Giáp Thìn)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
– Pháp thoại: Thầy Thích Tuệ Tu
Chủ Nhật
21/04/2024
(13/03 Giáp Thìn)
Khóa tu Một ngày Thiền tập
– Pháp thoại: Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
– Hướng dẫn ứng dụng thiền trong đời sống cho thiền sinh mới: Thầy TT Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Ba
23/04/2024
(15/03 Giáp Thìn)
BUFFET THIỀN
Thứ Bảy & Chủ Nhật
27-28/04/2024
(19- 20/03 Giáp Thìn)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
(Khóa thiền 2 ngày)
Đến form đăng ký

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG