CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 09 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 09 - 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Thứ Sáu – Chủ  Nhật
02-04/09/2022 (07-09/08/Nhâm Dần)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
(Đăng ký trước nếu ở lại trong khóa tu)
>>Đến form Đăng ký
>> Xem Chương trình khóa tu
Thứ Bảy
10/09/2022 (15/08/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
11/09/2022 (16/08/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
18/09/2022 (23/08/Nhâm Dần)
Thầy phó Trụ trì Thiền viện Sơn Thắng
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
25/09/2022 (30/08/Nhâm Dần)
Khóa tập huấn
SỐNG CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI
Thứ Hai
26/09/2022 (01/09/Nhâm Dần)
Buffet thiền
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 09 – 2022

Thiền Viện Tuệ Quang