THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TẤT NIÊN

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Bảy

08/01/2022

 

17h45: Lễ Tưởng niệm

Hòa thượng Sơn Thắng

Chủ Nhật

09/01/2022

Nghỉ sinh hoạt

17h45: Thời khóa Sám hối

Chủ Nhật

16/01/2022

Tu học online

08h00: Thời khóa Sám hối

09h30: Tọa thiền

14h00: Tọa thiền

15h00: Học Phật pháp

17h45: Thời khóa Sám hối

Thứ Bảy 22/01/2022

Tu học trực tiếptrực tuyến

Lễ Giỗ Hòa thượng Thiện Hoa

Lễ Tạ pháp

14h00: Tọa thiền

15h00: Tiệc trà tất niên

17h45: Thời khóa Sám hối

Chủ Nhật

23/01/2022

08h30

Lễ Quy y Tam bảo

14h00: Hướng dẫn tu học căn bản cho Phật tử mới

CHÚ Ý:

  1. Quý Phật tử tham gia lễ Tưởng niệm bằng cách vào đường link trong THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ IX CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG ĐẮC HẠ PHÁP.
  2. Ngày Tạ pháp 22/01/2022 sẽ tổ chức tu học trực tiếp và trực tuyến, quý Phật tử sắp xếp được thời gian và công việc có thể về Thiền viện lễ Phật, thăm quý Thầy và tu học trực tiếp.
  3. Hình thức đăng ký quy y: Có thể đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký online trên website của Thiền viện.
  4. Hạn chót đăng ký quy y là ngày: 20/01/2022 (18/12/Tân Sửu)