Chương trình tu học tháng 05/2021(đã điều chỉnh)

NGÀYTHUYẾT GIẢNG
Chủ Nhật
02 – 05-2021
(21- 03 – Tân Sửu)
Thầy Viện Chủ
TVTL Tuệ Quang
giảng

Chủ Nhật
09 – 05 – 2021
(28 – 03 – Tân Sửu)
Thầy Trụ Trì
TVTL Chánh Thiện
giảng

Thứ Bảy – Chủ Nhật
15 – 16/05/2021
(04 – 05/04/Tân Sửu)
Sáng: Lễ Phật đản
Chiều: tọa thiền, nghe pháp

Chủ Nhật
23 – 05 – 2021
(12-04 – Tân Sửu)
Ngày Bầu cử (nghỉ sinh hoạt)
14h00: Lễ Quy y Tam bảo
Cách đăng ký:
.
Ghi Phiếu và gửi văn phòng đạo tràng trong ngày sinh hoạt
. Đăng ký trên trang web của Thiền viện

Chủ Nhật
30 – 05 – 2021
(19 – 04 – Tân Sửu)
Khóa tu
THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG 03
(Phong cách Truyền thống + Trẻ)

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

CHẬM-NHẸ-MỈM CƯỜI