CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰ THÁNG 04 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰTHÁNG 04 – 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP
Chủ Nhật 03-04-2022
(03-03-Nhâm Dần)
Thượng tọa: Thích Trúc Thông Phổ
SINH HOẠT ONLINE
Chủ Nhật 10-04-2022
(10-03-Nhâm Dần)
Đại đức: Thích Minh Tuệ
SINH HOẠT ONLINE
Thứ Sáu 15-04-2022
(15-03-Nhâm Dần)
10h30 – 12h00: BUFFET THIỀN
Chủ Nhật 17-04-2022
(17-03-Nhâm Dần)
Thượng tọa: Thích Trúc Thông Phổ
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật 24/04/2022
(24/03/Nhâm Dần)
Đại đức: Thích Minh Tuệ
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Bảng chương trình tu học và hoạt động Phật sự tháng 04-2022

Chú ý:

        Vì dịch bệnh nên chưa mở khóa tu cuối tháng; Chủ Nhật ngày 03 & 10/04/2022 chỉ sinh hoạt ONLINE; Chủ Nhật ngày 17 & 24/04/2022 sinh hoạt trên hai hình thức TRỰC TIẾP và ONLINE.