CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰ THÁNG 05 – 2022 – ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰ THÁNG 05 - 2022 - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP
Chủ Nhật
01-05-2022
(01-04-Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
08-05-2022
(08-04-Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Chánh Thiện
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
15-05-2022
(15-04-Nhâm Dần)
1. Đại lễ Phật đản
2. Buffet thiền (Không gian thức ăn + Không gian các loại bánh dân gian)
3. Khóa tu một ngày – Thầy Trụ trì Thiền viện Chính Pháp / ?
4. 14h00 Lễ Quy y Tam bảo (đăng ký trước: Đăng ký)
Chủ Nhật
22-05-2022
(22-05-Nhâm Dần)
Thầy phó Trụ trì Thiền viện Sơn Thắng
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
28 – 29/05/2022
(28 – 29/04/Nhâm Dần)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG (đăng ký trước: Đăng ký)
28/05 Thầy Trụ trì Thiền viện Chính Pháp / ?
29/05 Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 05 – 2022