CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰ THÁNG 06 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC VÀ PHẬT SỰ THÁNG 06
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP
Chủ Nhật
05/06/2022 – 07/05/Nhâm Dần
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Chủ Nhật
12/06/2022 – 14/05/Nhâm Dần
Thầy Thích Minh Công – Thiền viện Sơn Thắng
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Thứ Hai
13/06/2022 – 15/05/Nhâm Dần
Buffet thiền
Chủ Nhật
19/06/2022 – 21/05/Nhâm Dần
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
TRỰC TIẾP VÀ ONLINE
Thứ Bảy & Chủ Nhật
25 – 26/06/2022 (27 -28/05/Nhâm Dần)
KHÓA TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Đăng ký trước- Đăng ký, ưu tiên tuổi từ 18-40)
25-26/06 Hướng dẫn pháp hành, Chia sẻ phật pháp, Tọa đàm Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
* Để việc hướng dẫn được sát sao và thực hành có kết quả nên mỗi khóa, Ban Tổ chức chỉ nhận 20 thiền sinh. Quý vị nào chưa đăng ký được xin hoan hỷ đăng ký khóa sau.
Chủ Nhật
26/06/2022 – 28/05/Nhâm Dần
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
Thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Phổ Chiếu, Huệ Chiếu, Viên Chiếu, Trí Đức Tăng – Ni, Chơn Không Tăng – Ni (gửi cúng dường)
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 06 – 2022