CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 12 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 12 – 2022
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
04/12/2022 (11/11/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
Thứ Năm
08/12/2022 (15/11/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Chủ Nhật
11/12/2022 (18/11/Nhâm Dần)
Thầy Thích Minh Công – Thiền viện Sơn Thắng
(giảng lúc 13h30)
Chủ Nhật
18/12/2022 (25/11/Nhâm Dần)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Thứ Sáu
23/12/2022 (01/12/Nhâm Dần)
Buffet thiền
Thứ Bảy & Chủ Nhật
24 – 25/12/2022
(Nhằm ngày 02 – 03/12/Nhâm Dần)
KHÓA TU
ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG (TRẺ)
Đăng ký trước: >> Đến form đăng ký
Bảng Chương trình tu học & Phật sự tháng 12 -2022

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG