CON NỖ LỰC TU TẬP MÀ NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG CHỊU TU, XIN THẦY GIÚP CON THÁO GỞ VƯỚNG MẮC NÀY

CON NỖ LỰC TU TẬP MÀ NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG CHỊU TU

ĐÁP:

Nếu sự dụng công tu tập hằng ngày đúng thì mình sẽ không như vậy! 

Nếu tu tập thật sự có kết quả, có tình thương, có lòng từ bi thì mình chỉ thấy thương mà không trách. Ngược lại nếu mình thấy thương mà còn phiền trách thì đó không phải là tình thương chân thật. Đây chẳng qua là bản ngã và sự vô minh mượn vỏ bọc tình thương để lừa mình mà thôi. Thực chất chỉ là mình muốn phô bày bản ngã và chứng minh mình hay giỏi, tinh tấn tu hành,… hơn người.

Nếu nghiêm túc thực tập phương châm tu tập CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI mà Thiền viện hướng dẫn, bất kỳ việc vui hay việc buồn gì đến cũng nhớ mỉm cười thì sẽ thấy thương và tìm cách giúp người xung quanh cùng tiến bộ chứ không thấy phiền vì họ không siêng năng tu tập như mình.

Tu là quay vào bên trong kiểm tra (phản quan tự kỷ) và sửa lỗi chính mình. Thời gian hướng vào trong càng nhiều thì thời gian hướng ra ngoài càng ít. Điều này đồng nghĩa với việc thấy lỗi mình càng nhiều thì thấy lỗi người càng ít. Do đó nếu còn thấy lỗi người nhiều là mình đang mắc lỗi bỏ quên chính mình. Đây là lỗi lớn nhất trong việc tu tập của người học Phật.

Bên cạnh việc xoay vào bên trong nhìn lại chính mình thì đồng thời thực tập quán chiếu.

Mọi người không ai nghĩ mình sai khi mình quyết làm một việc gì. Nên đừng bao giờ lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác mà hãy đặt mình trong hoàn cảnh của người đó, mình là người đó để có thể hiểu, cảm thông và thương họ. Một khi đã hiểu và thương được rồi thì dù họ có làm gì điều gì sai mình cũng có thể cảm thông, bao dung và tìm cách giúp họ vượt qua những điều sai trái chứ không khiển trách và tự chuốc phiền não cho chính mình.

Tóm lại, mỗi người đều có nghiệp riêng khi xuất hiện trên cõi đời này, cho nên sẽ không có ai giống ai hoàn toàn về hình tướng, tâm tính, tư tưởng và hành động dù đó là người thân, thậm chí lầ con mình. Cho nên đừng đòi hỏi bất kỳ ai phải hoàn toàn giống như mình. Chỉ cần mỗi người giảm đi cái tôi của mình một chút thì lập tức có thể sống chung với nhau một cách an hòa, hạnh phúc, giảm dần phiền não khổ đau.

                                                          THIỀN VIỆN TUỆ QUANG