CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 03 – 2023

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC & PHẬT SỰ THÁNG 03 - 2023
NGÀYCHIA SẺ PHẬT PHÁP & PHẬT SỰ
Chủ  Nhật
05/03/2022
(14/02/Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Chính Pháp
Thứ Hai
06/03/2023
(15/02/Quý Mão)
Buffet thiền
Chủ Nhật
12/03/2023
(21/02/Quý Mão)
Thầy Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang
Chủ Nhật
19/03/2023
(28/02/Quý Mão)
Thầy Phó Trụ trì Thiền viện Sơn Thắng
Thứ Tư
22/03/2023
(01/02N/Quý Mão)
Buffet thiền
Thứ Bảy & Chủ Nhật
25-26/03/2023
(04-05/02N/Quý Mão)
KHÓA TU
ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG (TRẺ)
Đăng ký trước: >> Đến form đăng ký
Bảng Chương trình tu học & Phật sự tháng 03 -2023

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG