ĐỪNG ĐỂ TU PHẬT THÀNH MA

ĐỪNG ĐỂ TU PHẬT THÀNH MA

Phật và Ma là hai thái cực trên lộ trình tu tập. Trong mỗi người chúng ta, nếu chất phật càng nhiều thì chất ma sẽ càng ít và ngược lại. Nên nói, tu tập là một cuộc chiến dai dẳng giữa ma và phật. Vì ranh giới này rất mơ hồ và mong manh nên chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác trong việc làm, trong lời nói và trong suy nghĩ thì ngay lập tức ma có thể trá hình phật để lừa gạt chúng ta.
Ngày nay từ “Phật sự” được sử dụng rất phổ biến. Không chỉ chỉ người xuất gia mà rất nhiều phật tử tại gia khi làm việc gì có liên quan đến chùa chiền, từ thiện,… đều xưng là đi làm Phật sự.
Phật sự nghĩa là việc Phật, những việc có liên quan đến chùa chiền, Phật pháp. Một việc được gọi là Phật sự phải có các yếu tố:

  1. Lợi mình lợi người hoặc ít nhất cũng lợi người
  2. Làm trên tinh thần đoàn kết hòa hợp
  3. Làm xong mọi người đều hoan hỷ


Đức Phật suốt một đời đi giáo hóa với mục đích đưa con người đạt được sự an lạc, giác ngộ và giải thoát, cho nên tất cả những việc làm có liên quan đến Phật pháp phải là việc làm đưa tới lợi mình lợi người, đưa đến an lạc và làm trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp thì mới đúng với tinh thần Phật dạy, mới đúng là Phật sự.
Ngược lại, nếu làm bất cứ việc gì dù đó là làm cho chùa, cho Phật pháp nhưng khi làm xong mọi người giận hờn nhau, chia rẻ, phân tán thì đây đều là ma sự, vì chỉ có ma mới muốn con người chìm đắm trong giận hờn, sân si, phiền não và ngày càng lún sâu vào vô minh tăm tối.

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

Người đọc: PT Nhuận Ý