Hình ảnh Buffet Thiền

Buffet Thiền sẽ diễn ra định kỳ tại Thiền viện Tuệ Quang vào ngày các mùng 01 và 15 Âm lịch hàng tháng từ 10h30-12h. Tại đây, mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm những món ăn chay thuần khiết, thanh đạm và giàu dinh dưỡng với một phong thái thiền vị CHẬM – NHẸ – IM LẶNG trong trong một không gian thiền vị và yên tĩnh.

Chú ý: mùng 1 tháng 4 & tháng 7 Buffet Thiền sẽ dời sang tổ chức cùng ngày với Lễ Phật đản và Vu Lan. Xem thông báo tại Trang chủ Thiền viện Tuệ Quạng hoặc Facebook Thiền viện Tuệ Quang

Công chuẩn bị cho ngày Buffet Thiền

Hình ảnh Quý Phật tử công quả Buffet Thiền

Hình ảnh Buffet Thiền các kỳ

« của 3 »