Khóa thiền chủ nhật hàng tuần

Chương trình Khóa tu thiền ngày Chủ nhật như sau:

Khóa thiền ngày chủ nhật
 • 07h30: Phật tử vân tập
 • 08h00: Thời khóa sám hối
 • 09h15: Thời khóa tọa thiền
 • 10h15: Thiền hành
 • 10h45: Thọ trai
 • 12h00: Nghỉ trưa
 • 13h00: Thức chúng
 • 13h30: Tọa thiền
 • 14h30: Nghe pháp
 • 15h30: Thiền lao tác
 • 16h00: Hoàn mãn

Video Khóa tu “Một ngày Thiền tập” tại Thiền viện Tuệ Quang

Video công tác chuẩn bị cho Khóa tu một ngày