Khóa thiền theo nguyện vọng

Để đăng ký KHÓA TU THEO NGUYỆN VỌNG (tổ chức theo nguyện vọng của các nhóm đối tượng tham dự, số lượng mỗi nhóm từ 10 người trở lên xin đến trực tiếp thiền viện và gặp thầy Tri Khách để đăng ký)