LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ

VIDEO LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

Hình quý thầy

« của 5 »

Hình quý Phật tử

« của 2 »

Hình chuẩn bị thức ăn