MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG KHOÁ TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG (TRẺ)

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG KHOÁ TU ỨNG DỤNG THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG (TRẺ)

Đến trang Đăng ký khóa tu

Lưu ý:

– Khóa tu giới hạn số lượng tối đa 40 thiền sinh

– Ưu tiên cho các bạn trẻ

Thiền Viện Tuệ Quang