Một số hoạt động trong Khóa tu Ứng Dụng Thiền Trong Đời Sống (Trẻ)

Một số hoạt động trong Khóa tu Ứng Dụng Thiền Trong Đời Sống dành cho người trẻ vào ngày 24-25/12/2022 tại Thiền viện Tuệ Quang, số 13 Linh Trung, P Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP. HCM.

Video ghi nhận một số hoạt trong khóa tu