NĂM TIÊU CHÍ NHẬN BIẾT TU TẬP ĐÚNG HƯỚNG

NĂM TIÊU CHÍ NHẬN BIẾT TU TẬP ĐÚNG HƯỚNG

Đức Phật vì thương chúng sanh nên xuất hiện ở đời để chỉ dạy phương pháp hóa giải khổ đau và hướng mọi người đến mục đích cuối cùng là GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT. Vì hạnh nguyện ấy nên đức Thế tôn còn được xưng tụng là bậc Đại y vương, đồng thời giáo pháp của Ngài cũng được xem là đại lương dược có thể giải trừ tất cả bệnh tật, phiền não cho hết thảy chúng sanh. Do đó khi đến với đạo Phật, mọi người không gì khác hơn là tìm cầu sự bình an, hạnh phúc và xa hơn là mong đạt được sự giác ngộ, giải thoát mà đức Phật đã chỉ dạy. Thế nhưng cái khó của người học Phật hiện nay là đạo Phật có nhiều tông phái, nhiều pháp môn, như vậy Phật tử phải tu theo tông phái nào? Pháp môn nào? Và tu tập như thế nào mới đúng? Ở đây xin nêu ra năm tiêu chí cụ thể để hành giả dễ dàng kiểm chứng thành quả tu tập của mình như sau: 

A. Đối với tự thân:

1. Thích lắng nghe và sống yêu thương mọi người nhiều hơn

2. Mọi công việc, cử chỉ và lời nói ngày càng nhẹ nhàng, từ tốn hơn

3. Cảm thấy tâm bớt dần tham, sân và chấp ngã

B. Hiệu ứng từ những người xung quanh:

4. Người thân và bạn bè ngày càng gần gũi và thân thiện với mình nhiều hơn

5. Những người xung quanh dần quy hướng Tam bảo

Trên đây là năm tiêu chí để hành giả nhận biết mình tu đúng hay chưa. Bởi vì cho dù tu tập theo bất kỳ tông phái nào, pháp môn nào cũng phải lấy lòng từ bi và lòng vị tha làm nền tảng; sự giác ngộ và giải thoát làm thành quả. Khi có được hai yếu tố này trong lòng thì chắc chắn mọi người có thể sống một đời sống an lạc nhẹ nhàng, luôn được người xung quanh thương yêu, kính trọng và học hỏi theo. Đạt được những tiêu chí trên đây chứng tỏ chúng ta đã đi đúng hướng trên con đường tu tập và có được một nền tảng vững chắc để tiến xa trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG