NỘI QUY KHÓA TU MỘT NGÀY

1. Y phục trang nghiêm và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy khóa tu.

2. Lấy giáo lí nhân quả làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm trong cuộc sống hàng ngày.

3. Ứng dụng bài tập CHẬM – NHẸ – MỈM CƯỜI trong suốt thời gian tham dự khóa tu tại Thiền viện.

4. Vào Chánh điện, Thiền đường, Trai đường giữ gìn thân tâm nhẹ nhàng, an tịnh, không nên nói chuyện.

5. Chuyên tâm tu học, không bàn chuyện hay dở, tốt xấu của bạn bè, huynh đệ đồng tu; không phân biệt, chê bai tôn giáo, tín ngưỡng của người khác.

6. Phật tử đạo tràng phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh chị em trong nhà.

7. Tham gia thời khóa đúng giờ. Ai đến trước ngồi trước. Nếu đi trễ thì im lặng, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống phía sau.

8. Trừ khi có thông báo, Phật tử không được tự ý vận động tài vật cho Thiền viện. Mọi sự đóng góp đều tùy hỷ để vào thùng tam bảo, Thiền viện không thu bất kỳ khoản phí nào.