PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG CHÚC MỪNG 20/11

chúc mừng ngày nhà giáo việt nam

Cung kính bạch Thầy,

Nhóm Phật tử học qua Zoom- chúng con xin thành tâm ngưỡng vọng về Tam bảo Thiền viện Tuệ Quang, xin đảnh lễ tri ân nhân ngày 20-11. Ngoài đời, chúng con tri ân Thầy cô giáo đã dạy cho mình có học vị. Nhưng đối trước Tam bảo, chúng con xin nguyện đời đời cung kính tri ân vì Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền…

Cuộc sống đảo lộn vì bạn Covid xuất hiện, trong số huynh đệ chúng con ít nhiều bị bấn loạn, nhưng nhờ phước duyên mà chúng con có được những phút giây thật sự bình an hạnh phúc, được uống dòng sữa pháp mà Thầy đã dốc lòng giảng dạy được lưu xuất bằng công đức tu hành của Thầy, hạnh nguyện Bồ Tát đi vào đời giúp người dân trong cơn đại dịch vừa qua của Thầy và Chư tôn đức Tăng tại Viện đã để lại trong tâm trí chúng con những hình ảnh rất xúc động, và chúng con luôn theo dõi bài viết trên trang web của Viện để ứng dụng tu tập với tâm niệm CHẬM- NHẸ- MỈM CƯỜI, thưa Thầy!

Thú thật là con cũng chỉ đạt được 2/10 cái chậm nhẹ mỉm cười thôi ạ, nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc tâm mình thì thôi cuốn theo chiều gió hết và rất trời ơi đất hỡi, thưa Thầy!

Chúng con, còn bình yên tới ngày nay là nhờ hồng ân Tam bảo che chở… Với tất cả tấm lòng thành kính: Nguyện cầu Tam bảo trường tồn, quý Ngài mãi mãi là bóng mát cho chúng con nương tựa. Nay, chúng con có chút tịnh tài xin cung kính cúng dường Tam bảo. Xin trên Thầy và Chư Tôn Tăng từ bi hứa khả nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Quý Thầy tại Viện thân tâm thường lạc!

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 Kính,

Nhóm huynh đệ học qua Zoom

 ĐT.Tuệ Quang, ĐT. Thái Tuệ,  ĐT.Diệu Nhân,  ĐT.Trí Đức Ni, ĐT.Sùng Phúc,

ĐT. Phúc Trường, PT Chùa Ấn Quang