Kính thưa toàn thể quý Phật tử:

      Theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, TP.HCM dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo. Vì vậy để đảm bảo phòng dịch hiệu quả và an toàn cho tất cả mọi người, Thiền viện sẽ tạm ngưng đón nhận quý Phật tử tham gia các khóa lễ cho đến khi có thông báo mới. Quý phật tử cố gắng hành trì thời khóa tại tư gia, ứng dụng tối đa phương châm Chậm – Nhẹ – Mỉm cười để có được thiền vị trong cuộc sống thường nhật và hoan hỷ cho sự việc ngoài ý muốn này.

Chúc tất cả đều được an lành trong chánh pháp.

Thiền viện Tuệ Quang

Trụ trì

Thích Minh Tuệ