THÔNG BÁO: V/v Tạm ngưng khóa tu, khóa lễ vào các ngày Chủ Nhật

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử:

Theo công văn số 1431 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành ngày 07/05/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 18h00, ngày 07/05/2021 tạm dừng các hoạt động:

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, các trung tâm nhà hàng tiệc cưới, các cơ sở kinh doanh dịch vu ăn uống theo mô hình buffet,…
  • Các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước, Thiền viện Tuệ Quang xin thông báo tạm dừng khóa tu, khóa lễ vào các ngày Chủ Nhật cho đến khi có thông báo mới.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo thọ và toàn thể quý nam nữ Phật tử được liễu tri.Thiền viện Tuệ Quang

Trụ trì

Thích Minh Tuệ