Thông báo v/v Tổ chức Lễ khai pháp và thông qua Chương trình tu học năm Quý Mão

V/v Tổ chức Lễ khai pháp và thông qua Chương trình tu học năm Quý Mão

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử:

          Để không gián đoạn việc tu học quá lâu, Thiền viện Tuệ Quang sẽ chính thức tổ chức tu học lại cho đạo tràng từ ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 07/02/Quý Mão) với chương trình cụ thể như sau:

  • 07h30: Cung nghinh chư Tôn đức – chào đón quý Phật tử
  • 08h00: Khóa lễ Sám hối
  • 09h15: Tọa thiền
  • 10h00:  Khai pháp – Triển khai chương trình tu học và hoạt động Phật sự năm 2023 (Đại đức Thích Minh Tuệ phụ trách)
  • 10h45: Thọ trai
  • 12h00: Chỉ tịnh
  • 13h00: Thức chúng
  • 13h30: Tọa thiền
  • 14h30: Nghe pháp (Thượng tọa Thích Trúc Thông Phổ phụ trách)
  • 16h00: Hoàn mãn

          Thay mặt Thiền viện Tuệ Quang, thành kính cung thỉnh chư Tôn đức, kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự và tham gia tu học.

          Thành phố Thủ Đức, ngày 01 tháng 02 năm 2023

          TRỤ TRÌ

          THÍCH MINH TUỆ