Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa:
– Quý huynh đệ môn đệ sơn môn Sơn Thắng,
– Quý huynh đệ Tăng Ni sinh các khóa;
– Quý nam nữ Phật tử gần xa

Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày lễ tưởng niệm Hòa thượng thượng Đắc hạ Pháp – Viện chủ Tổ đình Thiền viện Sơn Thắng, cũng là ngày Truyền thống của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, nhưng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, do đó năm nay, quý Thầy tại trụ xứ Thiền viện Sơn Thắng cũng như Hội Tăng Ni sinh của trường quyết định tổ chức lễ Tưởng niệm Hòa thượng ân sư bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Google meet. Chương trình cụ thể như trong thiệp mời đính kèm.

Thay mặt Môn đồ pháp quyến, Hội Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long, kính mời quý huynh đệ trong hàng môn đệ, quý huynh đệ Tăng Ni sinh các khóa, quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đồng tham dự.

THIỆP MỜI