Học viện thánh Giuse Dòng Tên, ngày 13/12/2019 – Trong tình giao hảo tốt đẹp giữa hai cơ sở tôn giáo, nhằm dịp sinh hoạt về văn hóa và đức tin, khối Triết – Thần Học viện Dòng Tên đã mời thầy Minh Tuệ, hiện đang là trụ trì Thiền viện Tuệ Quang, Thủ Đức, đến Học viện trình bày đôi nét về Phật Giáo.

Trong phần chia sẻ của mình, trước hết thầy cho thấy sự hòa hợp của các Tôn Giáo với chung một mục đích giúp đưa con người tới sự an lạc và hạnh phúc.

Thứ đến, thầy trình bày đôi nét về Thiền trong Phật giáo. Điểm nhấn trong Thiền đó là giúp tâm được tịnh lự, sáng suốt để thấu triệt nguyên nhân mà sống cho hạnh phúc.

Cuối cùng, thầy chia sẻ một số kinh nghiệm tu tập thực tế trong cuộc sống của mình với ba từ ” chậm-nhẹ-mỉm cười “.

Phần trao đổi đã diễn ra sôi nổi với việc tích cực đặt câu hỏi của các thầy học viên và sự hồi đáp bằng những kinh nghiệm thực tế của thầy.

Buổi trình bày và trao đổi về Phật giáo kết thúc với tinh thần cởi mở và tích cực. Ước mong sẽ có nhiều dịp hai tôn giáo được tiếp xúc và đối thoại với nhau hơn nữa để có thể hiểu nhau hơn, nhờ đó cùng góp phần xây dựng cuộc sống con người tốt đẹp hơn.

 Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J

Học viên Triết II

Nguồn: https://sjjs.edu.vn