TỔ CHỨC TU HỌC ONLINE CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN VÀ PHIẾU KHẢO SÁT

Quý Phật tử thân mến: Tình hình dịch bệnh có lẽ sẽ còn kéo dài, vì vậy để quý Phật tử có chỗ hướng tâm trong thời gian giãn cách và không bị gián đoạn trong công phu tu tập, Thiền viện dự định tổ chức hướng dẫn tu học online ngày Chủ Nhật và thời sám hối buổi tối hàng ngày.

          Dưới đây là chương trình tu học dự kiến và phiếu khảo sát, quý Phật tử hoan hỷ dành năm phút đọc và điền thông tin để quý Thầy nắm bắt được tình hình và tổ chức tu học cho hợp lí.

          Xin chân thành cảm ơn quý vị.

I. Chương trình tu học ngày chủ nhật

1. Chương trình ban ngày

8h: Sám hối

9h30: Tọa thiền[1]

10h: Xả thiền

14h: Tọa thiền

15h: Nghe pháp

2. Chương trình buổi tối

17h45: Sám hối

19h: Tọa thiền

19h30: Xả thiền

20h: Nghe pháp

21h: Hoàn mãn

II. Ngày thường

17h45: Sám hối


[1] Có quý Thầy hướng dẫn tọa và xả thiền cụ thể.


PHIẾU KHẢO SÁT

Khảo sát đã kết thúc