Hình ảnh Thiền viện Tuệ Quang Tết Quý Mão 2023

Quang cảnh Thiền viện Tết Quý Mão

Liên hoan cuối năm

Đón giao thừa và phát lộc đầu năm

Mùng 3 Tết