Tổng hợp một số hình ảnh trong Khóa Tập huấn sống “Chậm – nhẹ – mỉm cười” ngày 23/10/2022

Tổng hợp một số hình ảnh trong Khóa Tập huấn sống

Ngày 23/10/2022 nhằm ngày 28 tháng 09 năm Nhâm Dần, Thiền viện Tuệ Quang đã tổ chức khóa Tập huấn sống “Chậm – nhẹ – mỉm cười“. Trong khóa tập huấn này thầy Trụ trì đã trực tiếp hướng dẫn “Oai nghi của người Phật tử “, cách mặc-xếp áo tràng, cũng như các thời khóa sinh hoạt trong Chương trình Một Ngày Thiền Tập

Mục đích của buổi tập huấn nhằm thực tập chuyên sâu phương châm tu học tại Thiền viện Tuệ Quang đó là “Chậm – nhẹ –  mỉm cười”. Trong khóa tập huấn này, khóa sinh đã được thực tập sâu hơn về phương châm sống “Chậm – nhẹ – mỉm cười” và được học kỹ hơn về oai nghi của người Phật tử. Sau khóa Tập huấn, khóa sinh có thể tự thực tập để chính mình được lợi lạc và làm gương cho những huynh đệ mới.

Kết thúc buổi Tập huấn, mọi người ra về trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thiền Viện Tuệ Quang