Video: Thiền viện Tuệ Quang tặng quà bà con địa phương mùa Vu lan năm Nhâm Dần(2022)

Tiệc Buffet chay, tặng quà bà con địa phương tại Thiền viện Tuệ Quang vào ngày 7/08/2022(10/7/ Nhâm Dần)