XIN THẦY DẠY CON KỸ NĂNG GIAO TIẾP

XIN THẦY DẠY CON KỸ NĂNG GIAO TIẾP

ĐÁP:

          Trong Phật giáo có bốn phương pháp để nhiếp phục người khi tiếp xúc là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong đó, ái ngữ có thể xem là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng nhất.

          Ái có nghĩa là yêu, thương; ngữ là ngôn ngữ, lời nói. Vì vậy, ái ngữ là ngôn ngữ, lời nói xuất phát trong sự thương yêu. Lời nói cho người mình thương yêu luôn là những lời nói nhẹ nhàng, truyền cảm, êm dịu và dễ nghe. Nếu trong lòng không có tình thương mà cố nói lời ái ngữ thì đó chỉ là sáo ngữ, người nghe sẽ cảm nhận được ngay và chẳng những không mang đến hiệu quả trong giao tiếp mà còn làm cho người nghe khó chịu, thậm chí bị phản tác dụng với mục đích giao tiếp ban đầu.

          Người tu tập – dù là xuất gia hay cư sĩ Phật tử, điều quan trọng nhất trong giao tiếp chính là sự chân thật. Chân thật trong việc làm, trong lời nói và cả trong suy nghĩ. Chuyện không cần thiết thì đừng nói; nếu là việc phải nói thì giữ tâm an bình, trân trọng và nói lời chân thật.

          Như vậy hai kỹ năng giao tiếp quan trọng mà người theo đạo Phật phải học tập và rèn luyện để có thể thành công trong giao tiếp chính là sự chân thật, trân trọng và lòng yêu thương, rộng mở đối với đối tượng giao tiếp.

“Kim vàng ai nỡ uốn câu,

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.”

                                                                   THIỀN VIỆN TUỆ QUANG